Project

Kazantzakis

Nov 16, 2017

Synopsis:

Biography about Kazantzakis.

Cast And Crew

  • Director: Yannis Smaragdis
  • Producer:  Eleni Smaragdi
  • Sound Design: Aris Louziotis / Alexandros Sidiropoulos
  • Mix: Kostas Varibobiotis